Här har upprättats 51 bostadsrätter där plattsättningen gett oss utmaningar bland kundernas alla möjliga tillval och utseende för Hökerum Bygg som gett oss detta förtroende.